«Vi har over 20 års erfaring innenfor prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse og kjenner dine behov!»

Meteorologisk Institutt

Sohlberg & Toftenes var engasjert av Meteorologisk Institutt som ansvarlige for prosjekt- og byggeledelse. Ved bygging av Meteorologisk Institutt, Talhall, har miljø og klima hatt en særlig prioritet og oppmerksomhet.

Les mer

Nyheter >

Alliance Healthcare AS/Boots Norge AS

Sohlberg & Toftenes har vært engasjert av A Bygg AS i forbindelse med oppføringen av et tilbygg til eksisterende hovedlager for Alliance Healthcare AS/ Boots […]

Les mer

Strandveien 4-8

Sohlberg & Toftenes er engasjert av Ferd som ansvarlige for byggeledelse i forbindelse med bygging av nytt hovedkontor for oljeselskapet Lundin Norway. I hovedsak gjelder […]

Les mer

Se nyhetsarkiv