«Vi har over 20 års erfaring innenfor prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse og kjenner dine behov!»

Storgaten 1 overlevert!

Sohlberg & Toftenes har vært engasjert som prosjektleder i omfattende rehabilitering av Storgaten 1. Storgaten 1 (Doblouggården) er en erverdig bygård fra 1899. Byggherre: Storgaten 1 AS v/Sparebank 1 Eiendom

Les mer

Nyheter >

Rammeavtale med Lørenskog kommune!

Sohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt to 4-årige rammeavtaler med Lørenskog kommune. Rammeavtalene omfatter prosjektledelse for tidligfase og prosjektledelse samt prosjekteringsledelse […]

Les mer

Rammeavtale med Statsbygg!

Sohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt rammeavtale med Statsbygg. Rammeavtalen omfatter prosjektledelse til byggherreavdelingen og eiendomsavdelingen (region øst). Avtalen strekker seg […]

Les mer

Se nyhetsarkiv