«Vi har over 20 års erfaring innenfor prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse og kjenner dine behov!»

Kolsås senter

I 2015 hadde Sohlberg & Toftenes prosjektledelse og prosjekteringsledelse for ombygging og tilbygging på Kolsås senter i Bærum. Prosjektet ble gjennomført med senter i full drift.

Les mer

Nyheter >

Rammeavtale med Lørenskog kommune!

Sohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt to 4-årige rammeavtaler med Lørenskog kommune. Rammeavtalene omfatter prosjektledelse for tidligfase og prosjektledelse samt prosjekteringsledelse […]

Les mer

Rammeavtale med Statsbygg!

Sohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt rammeavtale med Statsbygg. Rammeavtalen omfatter prosjektledelse til byggherreavdelingen og eiendomsavdelingen (region øst). Avtalen strekker seg […]

Les mer

Se nyhetsarkiv