Author Archive

Alliance Healthcare AS/Boots Norge AS

Posted on: March 23rd, 2015 by admin

Sohlberg & Toftenes har vært engasjert av A Bygg AS i forbindelse med oppføringen av et tilbygg til eksisterende hovedlager for Alliance Healthcare AS/ Boots Norge AS (AHC) på Regnbuen Industriområde, Langhus. I tillegg er det gjort betydelige ombyggingsarbeider i eksisterende bygg, og tilsammen har prosjektet et omfang på ca. 4.600 m2 BTA, hvorav ca. 4.000 m2 BTA er rent nybygg.

Bygget er ført opp i to helt adskilte byggetrinn, for å ivareta AHC`s logistikkbehov i byggeperioden, og med svært kort byggetid (ca. 4 måneder) for hver fase. Bygget er bygget i to etasjer, med brutto høyde 6,0 m i første etasje og 5,0 m i andre etasje. Det er totalt 3 heiser i bygget og 17 lasteramper/lastehus/porter som forbinder tilbygget med AHC`s øvrige store logistikkanlegg på stedet.

Vi har hatt rollen som prosjekt- og prosjekteringsleder for A Bygg AS på plassen, samt hatt rollen som byggherrens HMS-koordinator på stedet.

Entreprenør: A Bygg AS
Entrepriseform: Samspillkontrakt/Åpen bok

A Bygg

Strandveien 4-8

Posted on: March 19th, 2015 by admin

Sohlberg & Toftenes er engasjert av Ferd som ansvarlige for byggeledelse i forbindelse med bygging av nytt hovedkontor for oljeselskapet Lundin Norway. I hovedsak gjelder arbeidene innvendig rehabilitering av 14.000 m2 som omgjøres til moderne, lyse og åpne kontorlokaler. Nye, tidsriktige og miljøvennlige tekniske installasjoner er tilrettelagt for et oljeselskap i vekst.

Entreprenør: Seltor Øst AS
Arkitekt: Arcasa arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad: Ca. 200 mill. inkl. mva.
Tidsrom: 2014 / 2015

strandveien 4-8

Nytt sentrallager for COOP

Posted on: March 9th, 2015 by admin

CLOG espen solli 2014-05-20
Oppføringen av COOPs nye plukk- og distribusjonsanlegg på Gardermoen ble påbegynt i 2011 og ferdigstilt i 2014. Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne, fullautomatiserte lagre med et lagervolum på 1,25 millioner kubikkmeter. Lageret har et areal på 54 000 kvadratmeter bruttototalareal (BTA) med en takhøyde opp til 27 meter.

Sohlberg & Toftenes har i forbindelse med oppføringen av bygget bistått COOP i flere faser i prosjektet. Vi har kvalitetssikret entreprenørkontrakter og bistått som rådgivere i forbindelse med alle delovertagelser. I tillegg har vi bistått med oppfølging av mangel- og reklamasjonsarbeider samt kontrahering av rammeavtaler i forbindelse med utbedringsarbeider. Pr. mars 2015 er vi engasjert for å kvalitetssikre FDVU – dokumentasjonen for de ulike faggruppene.

Sohlberg & Toftenes styrker teamet!

Posted on: July 3rd, 2014 by admin

Vi har per 1. september 2014 ansatt Geir Hansen som prosjektleder. Geir har lang og variert bakgrunn fra ledende roller i byggebransjen. Hans erfaringsområder inkluderer blant annet strategisk byggherrerådgivning, Construction Management, risikostyring, generell prosjektledelse og prosjektstyring. I tillegg har Geir arbeidet mye med IKT herunder utvikling og implementering av virksomhetskritiske systemer. Vi ønsker Geir hjertelig velkommen og ser frem til å få han som en sentral del av vårt team.

Sohlberg & Toftenes er sertifisert fra Miljøfyrtårn!

Posted on: November 18th, 2013 by admin

Vi mottok vårt sertifikat 18. mai 2014 og kan dermed dokumentere at vi oppfyller kravene som er satt i forhold til temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Interessert i nye utfordringer?

Posted on: April 11th, 2013 by admin

Vi er alltid på utkikk etter flere dyktige medarbeidere!

Sohlberg & Toftenes er i vekst og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. I denne forbindelse ønsker vi å ansette flere, dyktige medarbeidere som vil kunne tilføre og styrke vår virksomhet med betydelig prosjekt- og byggkompetanse. På bakgrunn av dette søker vi;

 • Prosjektleder
 • Prosjekteringsleder
 • Byggeleder

Sohlberg & Toftenes kan tilby muligheten til å arbeide tett på byggherre, utviklere og arkitekter, og å arbeide med helhetsperspektiv innen vårt fagområde.

Rollen gir også mulighet for å være med å utvikle prosjekter sammen med toneangivende, profesjonelle og aktive aktører i markedet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Være byggherrens representant med ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, fra ide til ferdigstillelse
 • Økonomi, fremdrift, kvalitetsoppfølging med rapportering, herunder utstrakt kontakt med byggherre
 • Teknisk oppfølging og kontroll
 • SHA-koordinering

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Teknisk og praktisk innsikt og forståelse, gjerne byggeteknisk/Elektro/VVS-teknisk bakgrunn
 • Operasjonell byggeplasserfaring vil være en fordel
 • Solid erfaring fra enten byggherreorganisasjoner, eiendomsutviklere, rådgivingsmiljøer og/eller entreprenørvirksomhet med kundekontakt

Personlige egenskaper:

 • Strukturert med solid evne til å se helhetsperspektiv
 • Høy egendrive, engasjement og trygghet
 • Naturlig autoritet, høy integritet og resultat- og løsningsfokusert
 • Kommuniserer godt, samarbeids- og teamorientert
 • Kremmerinnstilling og god økonomiforståelse i prosjektorganisasjon

Sohlberg & Toftenes kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser for den rette personen
 • Stor grad av selvstendighet og frihet under ansvar
 • Spennende, utfordrende oppgaver med påvirkningskraft og arbeid tett på beslutningstakerne
 • Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø

Sohlberg & Toftenes holder til på Lysaker. For nærmere informasjon vennligst kontakt styreleder Erik Einerkjær mobilnr. 90635874 eller daglig leder Jannecke Augestad mobilnr. 91748209. Søknad sendes til firmapost@https://www.sohltoft.no v/Jannecke Augestad. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Nesbru senter

Posted on: February 21st, 2013 by admin

På vegne av byggherren har Sohlberg & Toftenes, sammen med Boxs Arkitekter i Asker, utviklet det 40 mål store området på Nesbru til et stort nærings- og boligsenter. Første byggetrinn er et 7000 kvm kontorbygg, som følges av ca 300 boliger og 5000 kvm storbutikker.

I neste omgang ombygges de gamle kontorbyggene om til boliger og forretning. Slik vil hele området fremstå som et spennende nærsenter med populære leiligheter.