Nytt fra Sohlberg & Toftenes

Ny rammeavtale for Undervisningsbygg

Pr. høsten 2020 har Sohlberg & Toftenes as, i samarbeid med Holte Consulting, vunnet 4-årig rammeavtale om prosjektledelse for Undervisningsbygg.
Vi ser frem til å fortsatt kunne bistå Undervisningsbygg med våre tjenester, og ser frem til et videre godt samarbeid om spennende og viktige skoleprosjekter.

Ny rammeavtale med Lørenskog kommune

Sohlberg & Toftenes as har, i samarbeid med Holte Consulting og First PA, vunnet rammeavtale med Lørenskog kommune for nye fire år. Avtalen gjelder fra 2021 og omfatter prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, SHA-roller og generelt prosjektarbeid for alle faser i et byggeprosjekt. Vi ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid med Lørenskog kommune, og til å bistå kommunen med våre tjenester for gjennomføringen av spennende, utfordrende og viktige prosjekter for Lørenskog kommune.

Vi fortsetter veksten!

Sohlberg & Toftenes styrker teamet og har pr. 15. oktober 2020 ansatt ALEXANDER BREDESEN TSESMETSIS og SIGURD TENOLD FRIDTUN som sivilingeniør/prosjektingeniør. Begge er nyutdannede sivilingeniører fra NTNU innen henholdsvis helse- miljø og sikkerhet (HMS) og konstruksjonsteknikk. Vi ønsker Alexander og Sigurd hjertelig velkommen til oss og ser frem til å få dem begge som en del av vårt team.

VI SØKER PROSJEKTLEDERE TIL SPENNENDE OPPDRAG!

Sohlberg & Toftenes as er et uavhengig, partnereid konsulentselskap innen bygge- og eiendomsbransjen. Siden starten i 1991 har selskapet opparbeidet seg en solid posisjon innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse for aktive og ledende eiendomsutviklere i Oslo og Østlandsområdet. Sohlberg & Toftenes sin visjon er å være blant de mest respekterte kunnskapsbedrifter innen sine fagområder med solid forståelse for kundenes behov og derav leveranser av prosjektledelse og prosjektkompetanse av ypperste kvalitet.

Sohlberg & Toftenes erfarer økende etterspørsel etter våre tjenester, blant annet gjennom etablerte rammeavtaler med sentrale private og offentlige oppdragsgivere som Sparebank 1 Forsikring, Aberdeen, Oslo Areal, Undervisningsbygg, Lørenskog kommune og Statsbygg.

På bakgrunn av dette ønsker vi å komme i kontakt med både selvstendige, erfarne prosjektledere med relevant utdannelse og erfaring, prosjektledere med noe erfaring fra eksempelvis entreprenørsiden samt nyutdannede sivilingeniører.

Sohlberg & Toftenes kan tilby muligheten til å arbeide tett på byggherre, utviklere og arkitekter, og å arbeide med helhetsperspektiv innen vårt fagområde.

Ansvars- og arbeidsoppgaver hos oss vil blant annet inneholde;

• Være byggherrens representant med ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, fra idé til ferdigstillelse 

• Aktiv byggherredialog gjennom hele prosjektet 

• Sørge for at de involverte parter og faggrupper kommuniserer og samarbeider optimalt 

• Sikre god økonomi, fremdrift og kvalitetsoppfølging med rapportering i prosjektene 

• Teknisk oppfølging og kontroll 

• SHA-koordinering 

• Bidra til videreutvikling av gode arbeidsprosesser og metoder 

Å arbeide hos oss gir mulighet for å være med å utvikle prosjekter sammen med toneangivende, profesjonelle og aktive aktører i markedet. 

Sohlberg & Toftenes kan tilby:

• Konkurransedyktige betingelser

• Stor grad av selvstendighet og frihet under ansvar

• Spennende, utfordrende oppgaver med påvirkningskraft og arbeid tett på beslutningstakerne

• Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø

Trykk her for å se annonsen på finn.no

Vi styrker teamet!

Sohlberg & Toftenes fortsetter veksten og har pr. 12. august 2018 ansatt ERLAND NYMOEN som prosjekt- og byggeleder. Erland er sivilingeniør fra NTNU innen produksjons- og kvalitetsteknikk med spesialisering innen prosjektledelse og kommer fra stillingen som prosjektleder i Forsvarsbygg. Vi ønsker Erland hjertelig velkommen til oss og ser frem til å få han som en del av vårt team.

Sohlberg & Toftenes fortsetter veksten!

Pr. 1. november har vi ansatt Magnus Bast hos oss i stillingen som sivilingeniør/prosjektingeniør. Magnus er nyutdannet sivilingeniør bygg- og miljøteknikk fra NTNU med hovedprofil ”prosjektering av konstruksjoner”.

I løpet av studietiden har Magnus tilegnet seg praksiserfaring fra byggebransjen, blant annet fra kommunal byggesaksbehandling og prosjektering av stålkonstruksjoner. Han har også erfaring fra arbeid med å kartlegge og digitalisere kommunale bygg og plantegninger.

Vi gleder oss over å ha fått Magnus som en del av vårt team og ønsker han hjertelig velkommen til Sohlberg & Toftenes.

AUGUST 2017: VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

VI SØKER PROSJEKTLEDERE TIL SPENNENDE OPPDRAG!

Sohlberg & Toftenes er i vekst og blant annet inngåtte rammeavtaler med sentrale private eiendomsaktører, Undervisningsbygg, Lørenskog kommune og Statsbygg gir stor etterspørsel etter våre tjenester. Vi ønsker å komme i kontakt med både selvstendige, erfarne prosjektledere med relevant utdannelse og erfaring, prosjektledere med noe erfaring fra eksempelvis entreprenørsiden samt nyutdannede sivilingeniører.

Sohlberg & Toftenes kan tilby muligheten til å arbeide tett på byggherre, utviklere og arkitekter, og å arbeide med helhetsperspektiv innen vårt fagområde. Ansvars- og arbeidsoppgaver hos oss vil blant annet inneholde;

 • Være byggherrens representant med ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, fra idé til ferdigstillelse
 • Aktiv byggherredialog gjennom hele prosjektet
 • Sørge for at de involverte parter og faggrupper kommuniserer og samarbeider optimalt
 • Sikre god økonomi, fremdrift og kvalitetsoppfølging med rapportering i prosjektene
 • Teknisk oppfølging og kontroll
 • SHA-koordinering
 • Bidra til videreutvikling av gode arbeidsprosesser og metoder

Å arbeide hos oss gir mulighet for å være med å utvikle prosjekter sammen med toneangivende, profesjonelle og aktive aktører i markedet. Sohlberg & Toftenes kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stor grad av selvstendighet og frihet under ansvar
 • Spennende, utfordrende oppgaver med påvirkningskraft og arbeid tett på beslutningstakerne
 • Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø

Våre verdier er KUNNSKAP – ENGASJEMENT – LAGSPILL. Vil du være en sentral del av vårt team – ikke nøl med å ta kontakt med Sohlberg & Toftenes! For nærmere informasjon vennligst kontakt styreleder Erik Einerkjær (mob.nr. 906 35 874) eller daglig leder Jannecke Augestad (mob.nr. 917 48 209). Søknad sendes til firmapost@https://www.sohltoft.no v/Jannecke Augestad.

Trykk på bildet for å komme til annonsen på finn.no.

Rammeavtale med Lørenskog kommune!

standard_k-loerenSohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt to 4-årige rammeavtaler med Lørenskog kommune. Rammeavtalene omfatter prosjektledelse for tidligfase og prosjektledelse samt prosjekteringsledelse i forprosjekt-, gjennomførings-, og garantifasen.
Vi gleder oss til å bistå Lørenskog kommune i gjennomføringen av interessante og utfordrende byggeprosjekter og ser frem til et godt og utviklende samarbeid i tiden som kommer.

Rammeavtale med Statsbygg!

943f3e_b352422176bc46caaae877c8723e7f9e
Sohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt rammeavtale med Statsbygg. Rammeavtalen omfatter prosjektledelse til byggherreavdelingen og eiendomsavdelingen (region øst). Avtalen strekker seg over 2 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 2 år.

Vi ser frem til et godt og utviklende samarbeid og gleder oss til å bistå Statsbygg i gjennomføringen av spennende og utfordrende byggeprosjekter i tiden som kommer.

Sohlberg & Toftenes feirer 25 år med tur til Dublin!

7.-9. oktober reiste alle ansatte med følge til Dublin for å feire Sohlberg & Toftenes sitt 25 års jubileum.
Siden starten i 1991 har Sohlberg & Toftenes sine dyktige og dedikerte medarbeidere gjennomført over 1600 oppdrag på vegne av våre oppdragsgivere. Gjennom 25 år har vår kultur vært tuftet på åpen dialog og frihet under ansvar. Dette har vært muliggjort gjennom god forankring av våre verdier; Kunnskap, Engasjement og Lagspill.

Gjennom stadig etterspørsel etter våre tjenester, solide rammeavtaler og fokus på kompetanseheving og nyskaping har Sohlberg & Toftenes mange spennende og interessante utfordringer i tiden som kommer. Selskapet er i vekst og møter fremtiden med engasjement og pågangsmot på vegne av våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Sohlberg og Toftenes, Dublin 2016

Rammeavtale med Undervisningsbygg!

undervisningsbygg_logo
Sohlberg og Toftenes har i samarbeid med Høyer Finseth vunnet 4-årig rammeavtale om prosjektledelse for Undervisningsbygg Oslo KF. Anslått behov for prosjektledertjenester i 4-års perioden er opp mot 140 millioner kroner.

Vi gleder oss til å være med på å bygge fremtidens skoler sammen med Undervisningsbygg Oslo KF og ser frem til det videre samarbeidet.

Sohlberg & Toftenes ansetter flere!

Pr. 1 august har vi ansatt Nanna Fløgstad Sohlberg hos oss i stillingen som sivilingeniør/prosjektingeniør. Nanna er nyutdannet sivilingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med hovedvekt på bygg, arkitektur og finans.

Under studiene var Nanna blant annet engasjert i et halv års tid som førstekonsulent i Statsbygg hvor hun var med på å energikonfigurere Statsbyggs eiendommer. Sommeren 2015 var hun tilknyttet OBOS-konsernets sommertrainee-ordning hvor hun hospiterte til sammen syv uker i ulike deler av konsernet.

Vi ønsker Nanna hjertelig velkommen til Sohlberg & Toftenes og gleder oss over å ha henne med på vårt team!

Furuset bibliotek og aktivitetshus

Vi har overlevert ny Deichmannfilial på Furuset for gårdeier Etatbygg Furuset AS, ca 1500 kvm ombygging. Vi har hatt prosjekteringsledelse, leietagerhåndtering, prosjektledelse og byggeledelse av delte entrepriser ved gjennomføringen.

Se film fra prosjektet her

 

Vi fortsetter å styrke teamet!

Vi har per 1. april ansatt Christian Prinsdal Einerkjær i stillingen som prosjektleder hos oss. Christian er sivilingeniør bygg- og miljøteknikk fra NTNU, og kommer fra stillingen som prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF hvor han har arbeidet med både rehabiliteringsprosjekter og nybygg. Han har tidligere erfaring fra entreprenørsiden som både prosjektleder og anleggsleder. Vi ønsker Christian hjertelig velkommen og gleder oss til å få han som en sentral del av vårt team.

Vi styrker teamet også i 2016!

Vi har per 4. april ansatt Petter Mork som sivilingeniør/prosjektingeniør. Petter er nyutdannet sivilingeniør fra NTNU. I tillegg har han studert økonomi i to år ved henholdsvis Universitetet i Nordland og Høyskolen i Sør-Trøndelag. Petter har gode faglige kvalifikasjoner kombinert med praktisk erfaring fra byggeplass, blant annet gjennom sin masteroppgave på NTNU. Vi ønsker Petter hjertelig velkommen og ser frem til å få han som en del av vårt team.

Alliance Healthcare AS/Boots Norge AS

Sohlberg & Toftenes har vært engasjert av A Bygg AS i forbindelse med oppføringen av et tilbygg til eksisterende hovedlager for Alliance Healthcare AS/ Boots Norge AS (AHC) på Regnbuen Industriområde, Langhus. I tillegg er det gjort betydelige ombyggingsarbeider i eksisterende bygg, og tilsammen har prosjektet et omfang på ca. 4.600 m2 BTA, hvorav ca. 4.000 m2 BTA er rent nybygg.

Bygget er ført opp i to helt adskilte byggetrinn, for å ivareta AHC`s logistikkbehov i byggeperioden, og med svært kort byggetid (ca. 4 måneder) for hver fase. Bygget er bygget i to etasjer, med brutto høyde 6,0 m i første etasje og 5,0 m i andre etasje. Det er totalt 3 heiser i bygget og 17 lasteramper/lastehus/porter som forbinder tilbygget med AHC`s øvrige store logistikkanlegg på stedet.

Vi har hatt rollen som prosjekt- og prosjekteringsleder for A Bygg AS på plassen, samt hatt rollen som byggherrens HMS-koordinator på stedet.

Entreprenør: A Bygg AS
Entrepriseform: Samspillkontrakt/Åpen bok

A Bygg

Strandveien 4-8

Sohlberg & Toftenes er engasjert av Ferd som ansvarlige for byggeledelse i forbindelse med bygging av nytt hovedkontor for oljeselskapet Lundin Norway. I hovedsak gjelder arbeidene innvendig rehabilitering av 14.000 m2 som omgjøres til moderne, lyse og åpne kontorlokaler. Nye, tidsriktige og miljøvennlige tekniske installasjoner er tilrettelagt for et oljeselskap i vekst.

Entreprenør: Seltor Øst AS
Arkitekt: Arcasa arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad: Ca. 200 mill. inkl. mva.
Tidsrom: 2014 / 2015

strandveien 4-8

Nytt sentrallager for COOP

CLOG espen solli 2014-05-20
Oppføringen av COOPs nye plukk- og distribusjonsanlegg på Gardermoen ble påbegynt i 2011 og ferdigstilt i 2014. Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne, fullautomatiserte lagre med et lagervolum på 1,25 millioner kubikkmeter. Lageret har et areal på 54 000 kvadratmeter bruttototalareal (BTA) med en takhøyde opp til 27 meter.

Sohlberg & Toftenes har i forbindelse med oppføringen av bygget bistått COOP i flere faser i prosjektet. Vi har kvalitetssikret entreprenørkontrakter og bistått som rådgivere i forbindelse med alle delovertagelser. I tillegg har vi bistått med oppfølging av mangel- og reklamasjonsarbeider samt kontrahering av rammeavtaler i forbindelse med utbedringsarbeider. Pr. mars 2015 er vi engasjert for å kvalitetssikre FDVU – dokumentasjonen for de ulike faggruppene.

Sohlberg & Toftenes styrker teamet!

Vi har per 1. september 2014 ansatt Geir Hansen som prosjektleder. Geir har lang og variert bakgrunn fra ledende roller i byggebransjen. Hans erfaringsområder inkluderer blant annet strategisk byggherrerådgivning, Construction Management, risikostyring, generell prosjektledelse og prosjektstyring. I tillegg har Geir arbeidet mye med IKT herunder utvikling og implementering av virksomhetskritiske systemer. Vi ønsker Geir hjertelig velkommen og ser frem til å få han som en sentral del av vårt team.

Sohlberg & Toftenes er sertifisert fra Miljøfyrtårn!

Vi mottok vårt sertifikat 18. mai 2014 og kan dermed dokumentere at vi oppfyller kravene som er satt i forhold til temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.