Archive for the ‘Prosjekter’ Category

Rehabilitering av Kolsås senter

Posted on: October 25th, 2016 by Jannecke Augestad

I 2015 hadde Sohlberg & Toftenes prosjektledelse og prosjekteringsledelse for ombygging og tilbygging på Kolsås senter i Bærum. Prosjektet ble gjennomført med senter i full drift. Senteret har fått en total ”makeover” med blant annet rullebånd, ny heis og nye inngangspartier.

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise inkludert koordinering av sideentrepriser, mens forsterkningsarbeider i forkant ble gjennomført som en hovedentreprise.
740_kolsas-senter_a702-perspektiver
panorama-2-etg