Våre tjenester

Byggeledelse

Våre byggeledere er folk med både entreprenørerfaring og årelang byggeledererfaring, som leder og koordinerer arbeidet på byggeplass.

Eiendomsutvikling

Vårt arbeid med byggherrebistand i prosjektets tidlige fase, har gitt oss erfaring med hvordan man optimaliserer løsninger ved utvikling av så vel nye prosjekter, som ombygging av gammel bygningsmasse.

Prosjektledelse

Vår hovedoppgave som prosjektledere er å styre prosjektet innenfor vedtatte rammer og med en så smidig som mulig gjennomføring.

Rådgivning

Sohlberg & Toftenes tilbyr uavhengig rådgivning innenfor flere separate områder når det gjelder utvikling og bygging av eiendom.