Rammeavtale med Undervisningsbygg!

Posted on: September 27th, 2016 by Jannecke Augestad

undervisningsbygg_logo
Sohlberg og Toftenes har i samarbeid med Høyer Finseth vunnet 4-årig rammeavtale om prosjektledelse for Undervisningsbygg Oslo KF. Anslått behov for prosjektledertjenester i 4-års perioden er opp mot 140 millioner kroner.

Vi gleder oss til å være med på å bygge fremtidens skoler sammen med Undervisningsbygg Oslo KF og ser frem til det videre samarbeidet.

Comments are closed.