Alliance Healthcare AS/Boots Norge AS

Posted on: March 23rd, 2015 by admin

Sohlberg & Toftenes har vært engasjert av A Bygg AS i forbindelse med oppføringen av et tilbygg til eksisterende hovedlager for Alliance Healthcare AS/ Boots Norge AS (AHC) på Regnbuen Industriområde, Langhus. I tillegg er det gjort betydelige ombyggingsarbeider i eksisterende bygg, og tilsammen har prosjektet et omfang på ca. 4.600 m2 BTA, hvorav ca. 4.000 m2 BTA er rent nybygg.

Bygget er ført opp i to helt adskilte byggetrinn, for å ivareta AHC`s logistikkbehov i byggeperioden, og med svært kort byggetid (ca. 4 måneder) for hver fase. Bygget er bygget i to etasjer, med brutto høyde 6,0 m i første etasje og 5,0 m i andre etasje. Det er totalt 3 heiser i bygget og 17 lasteramper/lastehus/porter som forbinder tilbygget med AHC`s øvrige store logistikkanlegg på stedet.

Vi har hatt rollen som prosjekt- og prosjekteringsleder for A Bygg AS på plassen, samt hatt rollen som byggherrens HMS-koordinator på stedet.

Entreprenør: A Bygg AS
Entrepriseform: Samspillkontrakt/Åpen bok

A Bygg

Comments are closed.