Nytt sentrallager for COOP

Posted on: March 9th, 2015 by admin

CLOG espen solli 2014-05-20
Oppføringen av COOPs nye plukk- og distribusjonsanlegg på Gardermoen ble påbegynt i 2011 og ferdigstilt i 2014. Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne, fullautomatiserte lagre med et lagervolum på 1,25 millioner kubikkmeter. Lageret har et areal på 54 000 kvadratmeter bruttototalareal (BTA) med en takhøyde opp til 27 meter.

Sohlberg & Toftenes har i forbindelse med oppføringen av bygget bistått COOP i flere faser i prosjektet. Vi har kvalitetssikret entreprenørkontrakter og bistått som rådgivere i forbindelse med alle delovertagelser. I tillegg har vi bistått med oppfølging av mangel- og reklamasjonsarbeider samt kontrahering av rammeavtaler i forbindelse med utbedringsarbeider. Pr. mars 2015 er vi engasjert for å kvalitetssikre FDVU – dokumentasjonen for de ulike faggruppene.

Comments are closed.