Rammeavtale med Lørenskog kommune!

Posted on: February 15th, 2017 by Jannecke Augestad

standard_k-loerenSohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt to 4-årige rammeavtaler med Lørenskog kommune. Rammeavtalene omfatter prosjektledelse for tidligfase og prosjektledelse samt prosjekteringsledelse i forprosjekt-, gjennomførings-, og garantifasen.
Vi gleder oss til å bistå Lørenskog kommune i gjennomføringen av interessante og utfordrende byggeprosjekter og ser frem til et godt og utviklende samarbeid i tiden som kommer.

Comments are closed.