Rammeavtale med Statsbygg!

Posted on: December 19th, 2016 by Jannecke Augestad

943f3e_b352422176bc46caaae877c8723e7f9e
Sohlberg & Toftenes er, i samarbeid med Holte Consulting, tildelt rammeavtale med Statsbygg. Rammeavtalen omfatter prosjektledelse til byggherreavdelingen og eiendomsavdelingen (region øst). Avtalen strekker seg over 2 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 2 år.

Vi ser frem til et godt og utviklende samarbeid og gleder oss til å bistå Statsbygg i gjennomføringen av spennende og utfordrende byggeprosjekter i tiden som kommer.

Comments are closed.