Strandveien 4-8

Posted on: March 19th, 2015 by admin

Sohlberg & Toftenes er engasjert av Ferd som ansvarlige for byggeledelse i forbindelse med bygging av nytt hovedkontor for oljeselskapet Lundin Norway. I hovedsak gjelder arbeidene innvendig rehabilitering av 14.000 m2 som omgjøres til moderne, lyse og åpne kontorlokaler. Nye, tidsriktige og miljøvennlige tekniske installasjoner er tilrettelagt for et oljeselskap i vekst.

Entreprenør: Seltor Øst AS
Arkitekt: Arcasa arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad: Ca. 200 mill. inkl. mva.
Tidsrom: 2014 / 2015

strandveien 4-8

Comments are closed.