VI SØKER PROSJEKTLEDERE TIL SPENNENDE OPPDRAG!

Posted on: June 11th, 2020 by Petter Mork

Sohlberg & Toftenes as er et uavhengig, partnereid konsulentselskap innen bygge- og eiendomsbransjen. Siden starten i 1991 har selskapet opparbeidet seg en solid posisjon innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse for aktive og ledende eiendomsutviklere i Oslo og Østlandsområdet. Sohlberg & Toftenes sin visjon er å være blant de mest respekterte kunnskapsbedrifter innen sine fagområder med solid forståelse for kundenes behov og derav leveranser av prosjektledelse og prosjektkompetanse av ypperste kvalitet.

Sohlberg & Toftenes erfarer økende etterspørsel etter våre tjenester, blant annet gjennom etablerte rammeavtaler med sentrale private og offentlige oppdragsgivere som Sparebank 1 Forsikring, Aberdeen, Oslo Areal, Undervisningsbygg, Lørenskog kommune og Statsbygg.

På bakgrunn av dette ønsker vi å komme i kontakt med både selvstendige, erfarne prosjektledere med relevant utdannelse og erfaring, prosjektledere med noe erfaring fra eksempelvis entreprenørsiden samt nyutdannede sivilingeniører.

Sohlberg & Toftenes kan tilby muligheten til å arbeide tett på byggherre, utviklere og arkitekter, og å arbeide med helhetsperspektiv innen vårt fagområde.

Ansvars- og arbeidsoppgaver hos oss vil blant annet inneholde;

• Være byggherrens representant med ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter, fra idé til ferdigstillelse 

• Aktiv byggherredialog gjennom hele prosjektet 

• Sørge for at de involverte parter og faggrupper kommuniserer og samarbeider optimalt 

• Sikre god økonomi, fremdrift og kvalitetsoppfølging med rapportering i prosjektene 

• Teknisk oppfølging og kontroll 

• SHA-koordinering 

• Bidra til videreutvikling av gode arbeidsprosesser og metoder 

Å arbeide hos oss gir mulighet for å være med å utvikle prosjekter sammen med toneangivende, profesjonelle og aktive aktører i markedet. 

Sohlberg & Toftenes kan tilby:

• Konkurransedyktige betingelser

• Stor grad av selvstendighet og frihet under ansvar

• Spennende, utfordrende oppgaver med påvirkningskraft og arbeid tett på beslutningstakerne

• Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø

Trykk her for å se annonsen på finn.no

Comments are closed.