Om Sohlberg & Toftenes

Vi er et rådgivende ingeniørfirma innen bygge- og eiendomsbransjen. Siden starten i 1991 har selskapet opparbeidet seg en solid posisjon innen prosjektledelse, byggeledelse, eiendomsutvikling og rådgivning for aktive og ledende eiendomsutviklere i Oslo og Østlandsområdet.

Visjon

Vår visjon er å være blant Norges mest respekterte kunnskapsbedrifter innen våre fagområder. Med solid forståelse for kundenes behov skal vi levere prosjektadministrative tjenester og prosjektkompetanse av ypperste kvalitet.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier er:

  • Kunnskap
  • Engasjement
  • Lagspill

Fremtidig strategi

Vår vekstplan for de kommende år innebærer blant annet en utvidelse av vår kapasitet og prosjektportefølje. Vi skal nå vår visjon gjennom strategiske grep som forsterker og videreutvikler våre fagområder.

Kompetanse og kvalitet

Vår primære kompetanse er generell prosjektledelse, byggeledelse, eiendomsutvikling og rådgivning. Dette innbefatter blant annet styring av leietakere, entreprenører og andre aktører under prosjekterings- og byggeperioden. Vi har i tillegg solid erfaring fra leietakerforhandlinger og leietakerproblematikk og har også arbeidet mye med kontraktsstrategi, kontraktsforhandlinger og kontrahering.

På vegne av våre oppdragsgivere har vi et kontinuerlig fokus på kostnadsutviklingen i et byggeprosjekt og ivaretar kvalitetskontroll og oppfølging av entreprenører på en erfaren og god måte for våre kunder.

Vi er opptatt av teamarbeid med stor grad av selvstyre og frihet under ansvar. Ved å kombinere dette med effektive og gjennomarbeidede prosesser, fokus på kostnadsstyring, kvalitetssikringssystemer og arbeidsmetoder, samt forretningsmessige krav, bidrar vi til å skape solide resultater for våre kunder i tråd med prosjektets krav.

Vi er tilsluttet RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). I tillegg er vi registrert i Leverandørregisteret for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom; StartBANK. Siden 2014 har vi vært miljøfyrtårnsertifisert.

Prosjekterfaring

Vi har bred erfaringsbakgrunn fra prosjekter innen både privat, kommunal og statlig sektor og har forestått prosjektledelse av blant annet større og mindre næringsbygg, ene- og fritidsboliger, større boliganlegg, kulturhus, idrettsanlegg, helsebygg, skolebygg og kjøpesentre.

Vi har lang erfaring med samtlige entreprisemodeller. I vår prosjektportefølje kan vi vise til en rekke prosjekter med parallell prosjektering og bygging, byggherrestyrte sideentrepriser og totalentrepriser. Vi har blant annet gjennomført flere byggesaker etter modellen «delt totalentreprise» som innebærer at hver sideentreprenør har prosjekteringsansvaret for sine egne arbeider.

Ansatte

Alle våre ansatte har bred og solid erfaring fra relevante miljøer og respektive fagområder.

Vi er opptatt av å ta vare på våre ansatte. Dette gjøres gjennom ivaretagelse av arbeidsmiljø, motivasjon og en profesjonell holdning. Vi verdsetter hverandre og viser trivsel, glede og stolthet gjennom måten vi gjennomfører vårt arbeid. Våre medarbeidere er kvalitetsbevisste og ærekjære og brenner for å skape solide resultater for selskapets kunder på vegne av felleskapet. Som kunnskapsbedrift verdsetter vi den enkeltes rolle og bidrag, men også teamets styrke og gjennomføringskraft.

Det er de ansatte som skaper trivsel og som gjennom sin involvering og motivasjon er med på å ivareta samt kontinuerlig videreutvikle selskapet til en spennende og inspirerende arbeidsplass.

Dette er våre ansatte