Scandic Hotell Sjølyst

Våren 2017 startet prosjekteringsarbeidet med utvidelse av kapasiteten på Scandic Hotel Sjølyst. Scandic Sjølyst har eksistert siden 1997, og med stadig økende etterspørsel etter overnatting i Oslo, ble det besluttet at nabobygget i Sjølyst plass 5, et eksisterende kontorbygg, skulle bygges om til å bli en del av nye Scandic Sjølyst. Parallelt med dette ble det besluttet at eksisterende hotell skulle totalrenoveres.

Sohlberg & Toftenes hadde rollen som prosjekteringsleder og byggherrens representant i planleggingsfasen. Sammen med byggherren, arkitekt og et dyktig team av tekniske rådgivere ble det «nye» hotellet utviklet.

Høsten 2017 startet byggetrinn 1 med ombygging av kontorbygget til 209 nye hotellværelser samt et konferansesenter i 1 etasje. Bygget ble levert innen fristen etter 10 måneders byggetid. Sohlberg & Toftenes hadde prosjektledelsen på vegne av byggherren i hele gjennomføringsfasen.

Senhøsten 2018 flyttet Scandic hele sin drift fra det opprinnelige hotellet over i den nye delen, samtidig som den opprinnelige delen ble stengt for totalrenovering. Alle hotellværelsene fikk en betydelig ansiktsløftning, fasader og vinduer ble fornyet og det ble etablert en a lá carte restaurant i 1. etasje samt en stor og flott spisesal med kapasitet for gjester fra hotellets 450 værelser. For å få til åpne og luftige løsninger i 1. og 2. etasje ble det gjennomført store endringer i bærende konstruksjoner med refundamentering av hele bygget.

I juni 2019 ble hele nye Scandic hotell Sjølyst tatt i bruk.

Byggherre: Sparebank 1 Eiendom AS

Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Våre prosjekter:

Neselva Hageby / Sandekra

Vestre Billingstad ligger mellom Sandvika og Asker, og blir en ny bydel i Asker. Området besto av 190 mål med nærings- og landbruksarealer, men transformeres i dag til en ny bydel med totalt ca. 1700 boliger og 4000 beboere når området er ferdig utviklet. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Vollsveien 2A – Fellesareal

Solhberg og Toftenes har hatt prosjekt- og byggeledelsen for ombygging av fellesarealet til Vollsveien 2A! Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Nye lokaler for UKE i Strømsveien 102

Før påske ble 1000 kvadratmeter nye lokaler overlevert til Utvikling- og kompetanseetaten i Strømsveien 102. Prosjektet ble levert til avtalt tid og kostnad. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Varnerbygget blir trampolinepark og bilbutikk for Jaguar og Land Rover!

Rehabiliteringen av Varner Gruppens tidligere hovedkontor på Billingstad i Asker ferdigstilles i disse dager. Bygget skal huse Altitude sin første trampolinepark i Norge i tillegg til ny bilbutikk for Motorpool Norge AS, forhandler av Jaguar og Land Rover i Norge. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Kolsås senter

I 2015 hadde Sohlberg & Toftenes prosjektledelse og prosjekteringsledelse for ombygging og tilbygging på Kolsås senter i Bærum. Prosjektet ble gjennomført med senter i full drift. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Meteorologisk Institutt

Sohlberg & Toftenes var engasjert av Meteorologisk Institutt som ansvarlige for prosjekt- og byggeledelse. Ved bygging av Meteorologisk Institutt, Talhall, har miljø og klima hatt en særlig prioritet og oppmerksomhet. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Sohlberg & Toftenes har trinnvis rehabilitert og revitalisert Norges Geotekniske Institutt vis à vis Ullevål Stadion. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Etterstad Videregående Skole trinn 2

Sohlberg & Toftenes hadde ansvaret for prosjekt- og byggeledelse av generalentreprise for Undervisningsbygg KF. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Rosenkrantz’ gate 20

Sohlberg & Toftenes har hatt prosjekt- og byggelederansvaret for totalrenovering av Rosenkrantzgate 20. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Bygdøy allé 2

Sohlberg & Toftenes var ansvarlig for prosjekt- og prosjekteringsledelse for leietakertilpasning og revitalisering av kontorlokaler. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Nesbru Senter

Sohlberg & Toftenes er engasjert som byggherrens prosjektutvikler. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Villa Bygdøy

Sohlberg & Toftenes var ansvarlig for prosjekt- og prosjekteringsledelse. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Borgterrassen AS

Prosjektet består av 2-,3-, og 4-roms leiligheter fra 39m2 til 96m2, fordelt over 6 boligetasjer. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Kaldnes, Tønsberg

I forbindelse med etablering av ny bydel i Tønsberg var Sohlberg & Toftenes engasjert som byggherreombud for Kaldnes Byutvikling. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Hoffsveien 1

Nybygg på 30.000m2 ble etablert på tomten etter at eksisterende bygg var påbygd og rehabilitert. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Maudbukta Museum og Sjøskole

Sohlberg & Toftenes var engasjert som prosjektleder og SHA-ansvarlig for nytt kystkultursenter i Vollen i Asker. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Maudbukta Boligsameie

Sohlberg & Toftenes var engasjert av Maudbukta Eiendom AS som prosjektleder, SHA-ansvarlig og byggelånskontrollør. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet