Varnerbygget blir trampolinepark og bilbutikk for Jaguar og Land Rover!

Rehabiliteringen av Varner Gruppens tidligere hovedkontor på Billingstad i Asker ferdigstilles i disse dager. Bygget skal huse Altitude sin første trampolinepark i Norge i tillegg til ny bilbutikk for Motorpool Norge AS, forhandler av Jaguar og Land Rover i Norge.

Sohlberg & Toftenes AS ved Christen Sohlberg og Nanna F. Sohlberg fikk ansvaret for prosjekteringsledelse i tillegg til prosjekt- og byggeledelse for begge prosjektene.

Se sak på bygg.no (lenke).

Trampolineparken – mer enn 2000 besøkende åpningshelgen!
Trampolineparken åpnet fredag 13. oktober 2017 og tilbyr et bredt spekter av hoppe- og klatremuligheter med egen ninjabane. I tillegg har Trampolineparken kafé, 7 bursdagsrom og mulighet for å arrangere private og bedriftsrettede eventer. Trampolineparken på Billingstad er et samarbeid mellom norske Apex og amerikanske Altitude. Sistnevnte er franchisekjede med trampolineparker over hele USA, og dette blir dere første trampolinepark i Norge.

”Selv om prosjektet var vært omfattende og komplekst, har vi klart å gjennomføre hele prosjektet i løpet av ett år”, sier Nanna Fløgstad Sohlberg.

”En av utfordringen med trampolineparker er at de krever god takhøyde, vi ble derfor nødt til å fjerne rundt 1.300 m2 med hulldekker”, sier Christen Sohlberg.

Det har i hele prosessen vært et tett samarbeid mellom Sohlberg & Toftenes og leietaker. Altitude har vært opptatt av å beholde noen av særtrekkene ved bygget, blant annet glasskuppelen og inngangspartiet.

Bilbutikk for Motorpool Handel AS

Bilbutikk

Varnerbygget skal også huse ny bilbutikk og verksted for Motorpool Handel AS, forhandler av Jaguar og Land Rover i Norge. Bilbutikken er lokalisert vegg i vegg med trampolineparken, og åpner i løpet 2018.

”Det blir et 3.500 m2 stort bilanlegg, bygget etter den nyeste internasjonale standarden som er krevet. Det vil blant annet si at fasader skiftes ut med store glass og med uttrukket Alucobond-fasade”, sier Christen Sohlberg.

«Sohlberg & Toftenes AS tok utfordringen med å tilpasse et eksisterende kontorbygg til et moderne bilanlegg med strenge krav fra bilfabrikken hva gjelder utforming og finish”, sier Nanna Fløgstad Sohlberg.

For best mulig ivaretagelse av kvalitet og ulike krav ble det blant annet arrangert en studietur til tilsvarende anlegg i Stockholm for å studere muligheten for å tilpasse en eksisterende bygningsmasse til et konsept som er basert på nye bygg.

”Samarbeidet mellom Sohlberg & Toftenes og leietaker har vært utmerket, og vi ser frem til å flytte inn i nye lokaler i løpet av året som kommer”, sier Morten Pettersen, representant for Motorpool Handel AS.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Sohlberg & Toftenes ved Christen Sohlberg mobilnr. 913 77 799.

Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Våre prosjekter:

Neselva Hageby / Sandekra

Vestre Billingstad ligger mellom Sandvika og Asker, og blir en ny bydel i Asker. Området besto av 190 mål med nærings- og landbruksarealer, men transformeres i dag til en ny bydel med totalt ca. 1700 boliger og 4000 beboere når området er ferdig utviklet. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Scandic Hotell Sjølyst

Sohlberg & Toftenes hadde prosjekt- og prosjekteringsledelse for renovering og utvidelse av Scandic Sjølyst Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Vollsveien 2A – Fellesareal

Solhberg og Toftenes har hatt prosjekt- og byggeledelsen for ombygging av fellesarealet til Vollsveien 2A! Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Nye lokaler for UKE i Strømsveien 102

Før påske ble 1000 kvadratmeter nye lokaler overlevert til Utvikling- og kompetanseetaten i Strømsveien 102. Prosjektet ble levert til avtalt tid og kostnad. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Kolsås senter

I 2015 hadde Sohlberg & Toftenes prosjektledelse og prosjekteringsledelse for ombygging og tilbygging på Kolsås senter i Bærum. Prosjektet ble gjennomført med senter i full drift. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Meteorologisk Institutt

Sohlberg & Toftenes var engasjert av Meteorologisk Institutt som ansvarlige for prosjekt- og byggeledelse. Ved bygging av Meteorologisk Institutt, Talhall, har miljø og klima hatt en særlig prioritet og oppmerksomhet. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Sohlberg & Toftenes har trinnvis rehabilitert og revitalisert Norges Geotekniske Institutt vis à vis Ullevål Stadion. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Etterstad Videregående Skole trinn 2

Sohlberg & Toftenes hadde ansvaret for prosjekt- og byggeledelse av generalentreprise for Undervisningsbygg KF. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Rosenkrantz’ gate 20

Sohlberg & Toftenes har hatt prosjekt- og byggelederansvaret for totalrenovering av Rosenkrantzgate 20. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Bygdøy allé 2

Sohlberg & Toftenes var ansvarlig for prosjekt- og prosjekteringsledelse for leietakertilpasning og revitalisering av kontorlokaler. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Nesbru Senter

Sohlberg & Toftenes er engasjert som byggherrens prosjektutvikler. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Villa Bygdøy

Sohlberg & Toftenes var ansvarlig for prosjekt- og prosjekteringsledelse. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Borgterrassen AS

Prosjektet består av 2-,3-, og 4-roms leiligheter fra 39m2 til 96m2, fordelt over 6 boligetasjer. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Kaldnes, Tønsberg

I forbindelse med etablering av ny bydel i Tønsberg var Sohlberg & Toftenes engasjert som byggherreombud for Kaldnes Byutvikling. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Hoffsveien 1

Nybygg på 30.000m2 ble etablert på tomten etter at eksisterende bygg var påbygd og rehabilitert. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Maudbukta Museum og Sjøskole

Sohlberg & Toftenes var engasjert som prosjektleder og SHA-ansvarlig for nytt kystkultursenter i Vollen i Asker. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet

Maudbukta Boligsameie

Sohlberg & Toftenes var engasjert av Maudbukta Eiendom AS som prosjektleder, SHA-ansvarlig og byggelånskontrollør. Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet