Byggeledelse

Våre byggeledere er folk med både entreprenørerfaring og årelang byggeledererfaring, som leder og koordinerer arbeidet på byggeplass. Spesielt viktig er vinklingen fra byggherresiden og vektleggelse av kvalitetskontroll og fremdriftsstyring. Gjennom et egenutviklet byggeregnskapsprogram sikrer vi fortløpende oversikt og kontroll på kostnader helt ned på entreprisenivå. Vår målsetting er å forutsi og varsle avvik på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette sikrer at byggherren får reelle valg av løsninger og kostnadsnivå tidlig i prosjektet.

Uavhengig kontroll/ Tredjepartskontroll

Nye regler i Bygningsloven krever fra og med 2013 uavhengig kontroll av forskjellige elementer i byggesaken. Dette er et byggherreansvar og omfanget skal presiseres i prosjektets rammetillatelse. Typiske saker vil være membrantetting, vindtetting, energivurderinger og andre områder som ofte er befattet med byggefeil. Kontrollen vil kunne gjelde både prosjektering og utførelse. Vi har lang erfaring med denne type kontroll og gjennomfører dette så kostnadseffektivt som mulig for byggherren.

SHA (Sikkerhet/Helse/Arbeidsmiljø)/HMS (Helse/Miljø/Sikkerhet)

Vi kan påta oss rollen som hovedbedrift med ansvar for samordning i henhold til krav stilet i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Kvalitetskontroll

Byggherrer har ofte behov for støtte til teknisk kontroll i forskjellige faser av en byggesak. Nye regler krever nå uavhengig kontroll (tredjepartskontroll) av kritiske arbeider for å redusere risikoen for byggeskader. Vi er ofte også med under teknisk overtagelse av bygg, ved kvalitetssikring av byggekontrakter og ved avregning og økonomisk sluttoppgjør med entreprenøren.