Rådgivning

Sohlberg & Toftenes tilbyr uavhengig rådgivning innenfor flere separate områder når det gjelder utvikling og bygging av eiendom. Blant annet ved finansiering av prosjekter har vår deltagelse gitt byggherrer nødvendig kvalitetssikring av prosjekter og budsjetter, slik at bank eller annen finansyter oppnår tilstrekkelig tillit til prosjektet og til låntakers gjennomføringsevne.

Byggherrerepresentant

I tillegg til oppgaven som byggherreombud, opererer vi som byggherrens representant ved:

  • Eiendomsoverdragelser
  • Rettsavgjørelser
  • Due Diligence
  • Tilbakelevering av utleiearealer
  • Inngåelse av leiekontrakter som leietakers representant
  • Inngåelse av leiekontrakter som gårdeiers representant
  • Finansiering
  • Tvistesaker mellom entreprenør og byggherre
  • Skadesaker ved byggefeil
  • Overtagelse av boliger som kjøpers faglige representant

Byggelånskontroll

Banker og finansinstitusjoner er som regel pålagt å ha ekstern kontroll ved finansiering av byggesaker. Det betyr en kontroll med hovedvekt på at utbetalinger av fakturaer gjenspeiler tilførte verdier på byggeplassen, samt at alle nødvendige dokumenter foreligger i saken og at byggearbeidene drives forsvarlig og profesjonelt. Vi har hatt en rekke slike engasjement og har opparbeidet rutiner som gjør arbeidet effektivt og besparende for byggherren.

Due Diligence

Ved eiendomsoverdragelser av eiendomsporteføljer, gjøres ofte en due diligence med teknisk gjennomgang av bygningene i ettertid. Vi har gjennomført en del slike, som regel i samarbeid med advokatkontorer.

Leietakerbistand

Basert på vår lange erfaring med innredning og ombygging av næringslokaler, tilbyr vi bistand for leietakere ved forhandlinger av nye leiekontrakter. Især er det nyttig med teknisk rådgivning for å få optimale betingelser og spesifikasjoner for nye lokaler. Mange leietakere er ukjente med hvilke krav som man i dag kan stille til gårdeiere, hvilke myndighetskrav som stilles, og hvordan man får best mulig teknisk leveranser ved kontraktsinngåelse.

Skadesaker

Byggeskader er dessverre et gjentagende problem som normalt skyldes dårlig planlegging eller utførelse av bygningsdeler. Vi kan bistå med utarbeidelse av tekniske vurderinger med rapporter og tekniske uttalelser som hjelp i saksgang med reklamasjonssaker, forsikringssaker eller i rettsvesenet.